Den klimabevidste adgangskontrol

I vores daglige liv tænker vi i stigende grad på, hvordan vi kan producere mindre affald,
og sænke vores CO2-udledninger.  Vi vælger nyt emballagemateriale, affaldsseparation,
kompostering, samkørsel, arbejde hjemmefra og meget mere. Imidlertid har byggesektoren
ikke altid tænkt på dette område. Af alle sektorer producerer byggeri mest affald. 
Heldigvis kommer der flere og flere klimavenlige produkter på markedet. 
Intratones dørtelefonsystemer er bevis på dette.

Alle skal gøre deres for at bremse klimaændringerne!

Varmebølger og kraftig nedbør, som den i sidste sommer, vil forekomme mere regelmæssigt i de kommende år og vil vare længere. Mange husstande gør deres bedste for at leve mere miljøbevidst. Vi adskiller vores affald, installerer solpaneler eller varmepumper, isolerer vores hjem og tænker på indkøb. 
Er alle disse emballagematerialer virkelig nødvendige?

Byggesektoren producerer det meste af affaldet

Byggesektoren producerer langt det mest affald i Danmark. En opgørelse ud fra bilag hos Miljøstyrelsen,
viser at knap 2.600.000 tons udledes af byggesektoren. Næsten en fjerdedel af al produktion inden for byggeri består af affald. 
Nedrivningsaffald er ikke engang inkluderet i nedrivning af bygninger. Den europæiske byggeindustri producerer 46 tons affald om året,
hvoraf 90 procent kommer fra dekonstruktions- og saneringsarbejde. * Europæiske direktiver og energiovergangsloven fra 2015,
 satte et ambitiøst mål for sektoren: 70 procent af affaldet skal genbruges. En kæmpe udfordring for et komplekst problem.

* Tal kommer fra det europæiske byggeforbund

Byggeri kan blive en forkæmper for affaldsbesparelse og genbrug

Hvor der produceres meget affald, kan der også opnås en stor fortjeneste. Denne erkendelse har også fået fodfæste i byggeriet. 
Det bedste affald er det affald, som vi ikke producerer. Dette udgangspunkt er grundlaget for produktudviklingen,
til Intratones trådløse dørtelefon-løsninger. Mere end 150.000 nye dørtelefon-stationer installeres hvert år i Europa. 

En kablet installation i en bygning med 16 lejligheder genererer følgende affaldsmængde:

● 1920 gram plast
● 4800 gram elektronik
● 320 meter kabel til installation af enheden!
Lav din egen beregning på www.intratone.nl/ssparen

På ét år, repræsenterer disse installationer cirka 75 tons potentielt affald, med en betydelig andel af ikke-genanvendeligt materialer.
Der er allerede produceret 575 tons affald mindre, takket være Intratone-systemerne.

Intratones trådløse dørtelefoner kræver ikke længere interne modtager-enheder eller kabler. Denne smarte og omkostningsbesparende løsning bruges i stigende grad. I de sidste 12 år er 1,2 millioner europæiske hjem, allerede udstyret med et Intratone-dørtelefon-system, hvilket betyder, at lige så mange modtager-enheder er blevet sparet. I alt er omkring 575 tons potentielt affald blevet sparet på denne måde. Dørtelefoni fungerer i kombination med en telefon (både smartphone og fastnet) og tablets.

Et ansvarligt valg, taget med sund fornuft.

Intratone reducerer affaldsmængden til et minimum på grund af dørtelefoners-systemernes design og produktionsmåden. 
Uanset hvad der er tilbage, behandles dette gennem specialiserede D3E * -kanaler. 
Intratone er medlem af øko-organisationen ECOSYSTEM (tidligere RECYLUM), og sørger således for,
 at alle omkostningerne ved at genbruge produkterne, er arrangeret på forhånd. 

De trådløse dørtelefon-løsninger er lette og nemme at installere, og de tillader også fjernadministration. 
Det betyder at en tekniker ikke længere behøver at køre til stedet for fx at forbinde en ny beboer eller ændre adgangsbrikker. 

Administratoren sikrer automatisk en begrænsning af den daglige CO2-udledning i bygningen,
ved at vælge det holdbare og overkommelige udstyr fra Intratone med 10 års garanti.

* Elektrisk og elektronisk udstyr, der genererer affald.

 

Scroll to Top